Projekt Aquasoft.Iszr.Proxy

WebServices

Obsah adresáře:

Soubory:
 • V souborech Reference_A.csReferences_Z.cs jsou vygenerovány proxy třídy webových služeb a sdílených typů.
 • IszrService.cs obsahuje bázovou třídu pro všechny proxy webových služeb ISZR (SoapHttpClientProtocol).
 • IszrServiceManager.cs obsahuje meta-informace o jednotlivých webových službách (jejich číslo, zda jdou volat synchronně a asynchronně). V IszrServiceManageru je možné odchytávat události pro všechny WS ISZR.
Adresáře:
 • XSDs obsahuje originální zveřejněné XSD k WS ISZR.
 • Partials obsahuje partial třídy k vygenerovaným proxy třídám. Většinou tyto třídy implementují rozhraní (interface z adresáře Interfaces), aby s třídami, které nemají stejného předka, ale mají stejnou funkcionalitu a strukturu, šlo pracovat jednotným způsobem.
 • Interfaces obsahuje rozhraní sjednocující stejné nebo podobné vygenerované třídy se stejným významem.
 • Enums obsahuje ručně vytvořené pomocné enumy. V současné chvíli hlavně pro plnění elementu AutorizaceInfo.
 • Contants obsahuje různé číselníky ISZR, které jsou zveřejňovány v excelech nebo jiných dokumentech, které nelze automaticky zpracovat.

 

ZadostInfoUtils

Obsah adresáře:

Soubory:
 • IszrZadostInfoManager.cs umožní automatizovat vyplnění hlavičky zprávy (element ZadostInfo).
 • IszrZadostInfoScope.cs je IDisposable třída, které umožní vymezenému bloku kódu definovat vlastní hlavičku zprávy.
 • IszrZadostDuvodScope.cs je IDsposable třída, která umožní vymezenému bloku kódu definovat pouze důvod odesílaný v hlavičce zprávy.
 • ZadostInfoExtensions.cs obsahuje extensions metody, které pomohou službám (implementující rozhraní ISzrZadostInfo) vyplnit element ZadostInfo.

 

Utils

Obsahuje interní pomocné třídy.

Last edited Jun 19, 2012 at 9:44 PM by LonDat, version 3

Comments

No comments yet.