Aquasoft ISZR WSP - Náměty, dotazy, připomínky,....

Coordinator
Jun 7, 2012 at 8:40 AM

Do tohoto vlákna směřujte své nápady, podněty, dotazy nebo chyby ke knihovně Aquasoft ISZR WSP.

Aug 22, 2012 at 12:15 PM
Edited Aug 22, 2012 at 12:17 PM

Dobrý den.

Mohu požádat, je-li k dispozici, o specifičtější (detailnější) dokumentaci ke knihovně?

Vygenerované proxy třídy a ostatní třídy jsou jaksi obsáhlé a názvy metod nic neříkající.

Nebo mohu alespoň požádat o výčet základních metod, které jsou potřeba k zavolání služby "IszrRobCtiPodleUdaju" (pro certifikat, uri, zadost...)?

Mnohokrát děkuji, s pozdravem Bokr.

Coordinator
Aug 24, 2012 at 10:00 AM
Edited Aug 24, 2012 at 10:05 AM

Dobrý den.

Rozsáhlost proxy tříd je dána rozsáhlostí základních registrů.

"Základní třídy" pro volání služeb ISZR jsou vesměs potomci třídy IszrServiceBase

Rychlí postup pro volání služby IszrRobCtiPodleUdaju:

1. Při startu aplikace zaregistrujte automatické vyplňování ZadostInfo, která je součástí každého volání ISZR:

 IszrZadostInfoManager

.EnableAutoSetIszrZadostInfoByScope(() => "test_login", new IszrZadostInfoData { Agenda, Ais, ... });

 2. v konfiguraci aplikace (app.config) vyplňte základní adresu (např. https://edit.egon.cms/editace) a sériové číslo certifikátu pro testovací prostředí (tento certifikát se hledá ve vašem uložišti certifikátů, musíte si ho nainstalovat).

 2. Samotné volání provedete takto:

var

 

service = new IszrRobCtiPodleUdajuBinding();

S pozdravem,

var m = new RobCtiPodleUdajuType();

 

 m.AutorizaceInfo = new AutorizaceType()

 {

       SeznamUdaju = string.Join(" ", new[] {

AutorizaceRobEnum.Aifo,

AutorizaceRobEnum.Jmeno,

AutorizaceRobEnum.Prijmeni,

AutorizaceRobEnum.DatumNarozeni,

AutorizaceRobEnum.AdresaPobytu })

};

 

m.Zadost = new RobCtiPodleUdajuTypeZadost()

{

RobCtiPodleUdajuData = new RobCtiPodleUdajuDataType()

       {

             typPorovnani = TypPorovnaniType.diakritika,

              DatumNarozeni = new DateTime(1960, 5, 12),

              DatumNarozeniSpecified = true,

              Jmeno = "MILAN",

              Prijmeni = "FIALA",

}

};

 

var response = service.CallService(m);

 

Milan Kolář, Aquasoft 

Sep 12, 2012 at 9:13 AM

Dobrý den.

Děkuji za reakci.  Dostal jsem se do fáze, kdy potřebuji nastavit zabezpečení.

Aplikace mi vrací "The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.".

Nastavil jsem:

  • Url = https://egon.gov.cz/publikace/E05
  • ClientCertificates.Add(X509Certificate2)
  • Credentials = CredentialCache.DefaultNetworkCredentials
  • AllowAutoRedirect = true
  • RequestEncoding = Encoding.UTF8
  • SoapVersion = SoapProtocolVersion.Soap11

 a potřeboval bych nastavit Proxy.

Něco podobného tomuto:

ServiceClient proxy = new ServiceClient(BasicHttpBinding, EndpointAddress);

ale konstruktor třídy IszrRobCtiPodleUdajuBinding je bezparametrický.

Předem opět děkuji za Vaše rady.

S pozdravem Bokr.